Over ons

SINDS MEER DAN 30 JAAR …

In het begin was Phone Languages een school die eenvoudige conversatielessen aanbood die gegeven werden door moedertaalsprekers zonder speciale kwalificaties of ervaring. Toen de school in 1985 overgenomen werd door Gini Czwakiel, van Amerikaanse oorsprong, werd het familiebedrijf totaal getransformeerd met het doel echte taalcursussen aan te bieden, gegeven door echte leraren, die behalve hun ruime ervaring voor het merendeel een diploma bezitten in hun vakgebied van de onderwezen taal (filologie, vertaling, tolken, enzovoorts.) Maar in plaats van face to face werden deze lessen per telefoon gegeven!

Heel snel hebben de voordelen, die deze methode met zich meebrengt, getoond wat ze waard zijn: een grotere concentratie dankzij de telefoon, flexibiliteit van lesuren, geen verplaatsingen, groot gemak voor de organisatie van de lessen, enzovoort…

Maar in die tijd moest er een leraar nog gevonden worden in dezelfde telefoonzone als zijn leerling(e) om de prijs van de cursus niet te hoog op te drijven… Dat is nu sterk veranderd. Tegenwoordig wonen de leraren van Phone Languages niet noodzakelijkerwijze in hetzelfde land als hun leerlingen…

De onderwijsmethode werd in de loop van de jaren verfijnd tot de onderwijstechniek die Phone Languages vandaag de dag nog gebruikt, zozeer heeft deze haar proeven van bekwaamheid geleverd.

Duizenden ondernemingen hebben vertrouwen in ons gehad en blijven ons ieder jaar weer de taalopleidingen van hun medewerkers toevertrouwen. Wij zijn er trots op deze missie te vervullen en voortdurend de positieve reacties van onze tevreden klanten te ontvangen.

Wat mensen zeggen

Jan s’est montrée très disponible et prête à s’adapter à mes besoins. En plus d’être sympathique, elle est une bonne professeur d’anglais.

Een ideale methode om op eigen tempo de kennis van de Franse taal op te krikken.

Ik vond het zeker heel interessant en heb veel bijgeleerd (voornamelijk om vlotter te kunnen spreken). De frequentie van de lessen en de persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat er snel vooruitgang kan worden geboekt.

Je kiest zelf het gepaste tijdstip, de locatie zodoende de les relax te volgen in een vertouwde rustige omgeving.

De zeer vriendelijke en begane leerkracht voert via de telefoon taal-uitdagende gesprekken met jou over allerhande onderwerpen en loodst je daarnaast op een aangename en leerrijke manier door de grammaticale oefeningen uit het leerboek. Hierdoor wordt er vlot vooruitgang geboekt op de Franse uitspraak, vocabulaire en grammaire.

Boek 2 proeflessen

Cursus abonnementen die u kunt vinden bij Phone Languages.

© Phone Languages All Rights Reserved
Designed by Linkebel - Empain